Uitnodiging ALV

Beste leden,

Het bestuur van Survivalrun Vereniging Dronten nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 13 april 2018 om 20:00 uur.
Als bestuur leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar, presenteren de begroting voor 2018 en lichten overige beleidszaken toe en brengen deze, waar nodig, in stemming.

De ALV vindt plaats in ons clubgebouw aan de Breijenbarg, Drieslag 23 te Dronten.
De agenda en andere stukken worden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar gesteld.

Namens het bestuur,

Frank Koelewijn