Survival Diploma

Voor het Survival Diploma moet je ook knopen kunnen maken. De volgende knopen moet je kunnen:

Mastworp, Prusik, Steigersjorring en borging.

Een aantal filmpjes leren je alles over deze (en andere knopen):

 
Mastworp (inclusief borging):

Mastworp, Paalsteek:

Gestoken Prusik:

Prusik:

Steigersjorring:

Opbossen: