Survival Diploma

Voor de volwassenen zijn dit de eisen: Survivalrun Diploma Volwassenen [Versie 1.0 2018]

JEUGD/Volwassenen:

De eisen:

Voor het Survival Diploma moet je ook knopen kunnen maken. De volgende knopen moet je kunnen:

Mastworp, Prusik, Steigersjorring en borging.

Een aantal filmpjes leren je alles over deze (en andere knopen):

Mastworp (inclusief borging):

Mastworp, Paalsteek:

Gestoken Prusik:

Prusik:

Steigersjorring:

Opbossen: