Zwemdiploma vereist

Zwemdiploma vereist

Een zwemdiploma is een vereiste om lid te worden. Een zwemcertificaat is niet voldoende.

Bij trainingen zijn er regelmatig activiteiten in, op of rond het water, zoals vlotten bouwen en varen, kano-varen, SUP-en en zwemmen.

Als vereniging vinden we het een te groot risico dat iemand bij activiteiten bij of op het water in paniek kan raken. Het gevaar bestaat dat men zich dan niet goed zelf kan redden. Daarom: zwemdiploma is vereist.