Aanpassing: Beperkt sporten i.v.m. strengere coronamaatregelen

Zie voor de laatste regels: https://www.svdronten.nl/spelregels-corona/

Het kabinet heeft woensdag 13 oktober strengere coronamaatregelen afgekondigd. Dit heeft helaas ook gevolgen voor ons als vereniging. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten mag maar alleen op 1,5 meter afstand en met niet meer dan 4 personen van verschillende huishoudens bij elkaar. Dit betekent dat de trainingen voor volwassen leden niet in de huidige vorm kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor jeugdleden van 15 – 17 jaar die op deze momenten trainen. We zoeken naar een alternatief. Alle trainingen voor de jeugd (8 -16 jaar) gaan wel gewoon door.

Training volwassen
Als bestuur wordt samen met de trainerscommissie de komende dagen bekeken hoe we leden een alternatief kunnen bieden. Het doel is hierbij om alle volwassen (incl. jeugd van 15-17 jaar die met de volwassen trainen) in ieder geval 1 per week de gelegenheid te bieden om te komen trainen. Dit zal dan plaatsvinden in groepen van max vier personen, die 1 uur individueel op ons terrein trainen. Het is hierbij van belang dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels blijven volgen.

Alle volwassenleden (incl. jeugd die traint met volwassenen) ontvangen deze week een mail met een formulier waarin ze drie gewenste trainingsmomenten kunnen aangeven. Vervolgens deelt de trainingscommissie  alle leden die willen trainen in voor een bepaald moment. Dit betekent dus dat je alleen op dit moment individueel kan komen trainen en dan maximaal een uur. Alleen op deze manier kunnen we binnen de geldende maatregelen onze volwassen leden de kans bieden om te trainen.

Trainingen jeugd
Na de herfstvakantie (maandag 19 oktober) starten de reguliere trainingen voor de jeugd (8-16 jaar) zoals gewend. Jeugdleden wordt hierbij gevraagd zoveel mogelijk zelfstandig naar het terrein te komen en de maatregelen in acht te nemen. Ouders/verzorgers die hun kind komen brengen/halen mogen i.v.m. de maatregelen niet meer op het terrein komen maar wordt gevraagd buiten het hek te wachten.

Vervolg
Het doel is om een ieder uiterlijk maandag 19 oktober per mail te laten weten wanneer hij/zij kan trainen zodat we na de vakantie op basis van het nieuwe schema kunnen starten. Het is echter een puzzel die gelegd moet worden dus we vragen jullie geduld en begrip mocht de berichtgeving iets langer op zich laten wachten. We houden jullie op de hoogte.