Datum Algemene Ledenvergadering verschoven

Op vrijdagavond 16 april stond een algemene ledenvergadering gepland. Op deze datum vindt echter ook de ledenvergadering van de Survivalrun Bond Nederland (SBN) plaats. Dit heeft ons doen besluiten om onze ledenvergadering een weekje op te schuiven naar vrijdagavond 23 april.

Op de agenda staan een aantal belangrijke zaken, zoals: de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de (onder)bezetting van bestuur en commissies. Omdat wij verwachten dat er op 23 april weinig tot geen gelegenheid is om een fysieke vergadering te organiseren vindt deze vergadering zoals het er nu naar uitziet online plaats via Teams. De uitnodiging hiervoor volgt. Graag deze datum alvast in je agenda reserveren want we hopen zoveel mogelijk leden te kunnen informeren/spreken.