Gebruik Spondapp jeugdleden SVDronten

Binnen onze vereniging is het aan- en afmelden voor de volwassen trainingen sinds enige tijd gedigitaliseerd. We maken gebruik van een app genaamd Spond. Dit werk zo goed dat we deze app vanaf het nieuwe seizoen ook willen inzetten voor het aan-/afmelden van jeugdleden. In deze mail krijgt u meer informatie over het gebruik van deze app en hoe we daar vanaf maandag 23 augustus a.s. invulling aan geven.

Digitaliseren inschrijvingen
Er is gezocht naar een goede en efficiënte manier om het aan-/ en afmelden voor trainingen te faciliteren. Hier lag aan ten grondslag dat er tijdens de corona periode bij de volwassen nogal eens plekken ‘over’ waren tijdens vaste trainingsmomenten die achteraf graag door anderen waren ingevuld. Er is toen nagedacht over een manier om dit beter te regelen. Die is gevonden in het digitaal aan-/afmelden via de app Spond. De app wordt inmiddels door de volwassenleden al enige tijd gebruikt en we zijn positief over de uitkomsten. Vandaar het besluit deze app vanaf maandag 23 augustus (start nieuwe seizoen) ook te gebruiken voor het aan-/afmelden van jeugdleden.

Hoe gaan we dat doen?
Alle ouders/verzorger van jeugdleden hebben dit weekend per mail een uitnodiging (of bij meerdere jeugdleden uitnodigingen) ontvangen voor gebruik van de Spond app. De app wordt zoals hiervoor vermeld ingezet voor het aan-/afmelden van jeugdleden voor de training(en). Tot nog toe werd door de trainers bijgehouden wie er wel/niet aanwezig waren bij de trainingen. Dit wordt vanaf het nieuwe seizoen (maandag 23 aug.) dus gedigitaliseerd. Voor een goede registratie is het van belang dat u als ouders/verzorgers uw kind(eren) aan-/afmeldt voor een training. Dit kan heel eenvoudig via de app.

Eigen registratie vanaf 15 jaar
Vanaf 15 jaar kan uw kind een eigen registratie aanvragen zodat hij/zij het aan-/afmelden voor de training zelf kan regelen. Wilt u hier gebruik van maken stuur dan een verzoek per e-mail naar wim@svdronten.nl.

Instructies gebruik Spond app

  1. Open de uitnodiging (bij meerdere jeugdleden uitnodigingen) die u per mail heeft ontvangen voor gebruik van de Spondapp.
  1. Klik vervolgens op de blauw/groene balk en beantwoord én accepteer de uitnodiging.
  2. Download de Spondapp en maak een account aan. Dit doet u met hetzelfde emailadres als waarop bovengenoemde uitnodiging is ontvangen. Als u Spond al gebruikt en dus al een account hebt, kies dan voor inloggen.
  3. U kunt de Spondapp nu gebruiken.

Start We starten zoals eerder vermeld vanaf maandag 23 augustus a.s. met aan-/afmelden voor jeugdleden via deze app. We gaan de maand september proefdraaien en kijken of alles goed werkt. Daarbij is het van belang dat u gebruik maakt van de app. Alleen op deze wijze kunnen we bepalen of alles werkt zoals we zouden willen. Het is de bedoeling dat we vanaf oktober voor zowel volwassen- als jeugdleden geheel gebruik maken van de Spondapp. Het gebruik van deze applicatie zal aan het begin voor een ieder even wennen zijn. Met een beetje geduld en samenwerking komt dit vast goed. De jeugdtrainers houden voor een goede registratie in september nog bij wie er wel/niet aanwezig zijn bij de trainingen en zijn op het terrein aanspreekbaar voor vragen/bijzonderheden.