Zet alvast in je agenda! 16 april Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 16 april hebben we een algemene ledenvergadering gepland. Op de agenda staan een aantal belangrijke zaken, zoals: de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de (onder)bezetting van bestuur en commissies. Omdat wij verwachten dat er op 16 april nog geen gelegenheid is om een fysieke vergadering te kunnen houden plannen wij deze in als een online vergadering. De uitnodiging hiervoor krijg je te zijner tijd via Teams. Graag de datum alvast in je agenda reserveren want we hopen zoveel mogelijk leden te kunnen informeren/spreken.