Trainen tijdens lockdown en afsluiting 2021

Beste (jeugd)leden en/of ouders/verzorgers,

Het kan bijna niemand ontgaan zijn; de lockdown. Een hele vervelende situatie waar we het mee moeten doen de komende periode. Het blijft constant de uitdaging voor ons als vereniging om binnen de geldende maatregelen te zoeken naar mogelijkheden om leden te kunnen laten trainen.  We hebben ook deze keer een mogelijkheid kunnen vinden, al is deze beperkt. In deze mail meer informatie hierover.

Trainingsmogelijkheden
Alle volwassen leden kunnen op de nu al geldende vrije trainingsmomenten vrij blijven trainen maar alleen individueel en met inachtneming van de corona regels. Dit laatste is echt een belangrijk gegeven. Je mag trainen op ons terrein maar dit mag niet leiden tot groepsvorming. We vragen iedereen met klem zich aan deze voorwaarde te houden. Alleen op deze manier kunnen wij ons terrein op een verantwoorde manier open houden voor leden. 

Kerstvakantie Jeugdleden
De trainingen voor de jeugdleden zijn i.v.m. de kerstvakantie al afgerond. Dit met uitzondering van de groepen Basis C en Tieners C van de trainers Jolanda en Willemien. Op vrijdagmiddag 24 decemer hebben deze groepen nog een training staan. Deze training gaat zonder tegenbericht van de trainers door. Zij houden betrokkenen zelf op de hoogte. 

In de kerstvakantie (25 dec 2021 t/m 9 jan 2022) vinden er geen jeugdtrainingen plaats. In het nieuwe jaar bespreken we de stand van zaken op te bepalen hoe en wanneer we de jeugdtrainingen weer kunnen hervatten. We houden jullie op de hoogte.

Afsluiting 2021
We willen jullie tot slot danken voor de inzet en flexibiliteit het afgelopen jaar. Wat een roerig jaar met veel wijzigingen en veranderingen. Er waren echter ondanks corona ook mooie resultaten. Er staat bijvoorbeeld een prachtig nieuw clubgebouw waar we super trots op zijn, het terrein ziet er zeer verzorgd uit en met de Spondapp hebben we de inschrijvingen voor de trainingen gedigitaliseerd. Dank aan een ieder die zich voor onze vereniging inzet in welke vorm dan ook. We zijn hier echt mee geholpen en het wordt zeer gewaardeerd. Samen dragen we deze vereniging. 

Tot slot wensen we jullie allen hele mooie feestdagen en een goed, sportief en gezond 2022. We hopen op betere tijden. Pas op elkaar en blijf gezond. 

Sportieve groet, Ian Geschiere
voorzitter